16.04.2014

ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ: ŞİRKETLER İÇİN ÖNEMİ

            21. yüzyıl becerileri arasında belirtilen eleştirel düşünme, günümüz şirket yönetimlerinde son derece stratejik bir öneme sahiptir. Vizyon sahibi olan şirket ve patronların belirsizliklerle dolu geleceği daha net görebilmek ve buna uygun stratejileri hayata geçirebilmek için eleştirel düşünme becerisini bir kurum kültürü haline getirmesi gerekmektedir. Küresel rekabetin yaşandığı günümüzde alınan yanlış kararların sonuçları artık şirketler için çok daha ağır sonuçlara sebep olduğundan eleştirel düşünebilen ve bunu teşvik eden bir kurum kültürü, küreselleşen dünyada eskisinden olduğundan çok daha önemli bir hale gelmiştir.

11.04.2014

21. YÜZYIL BECERİLERİ

            Geçtiğimiz yılın Aralık ayı içerisinde Prof. Dr. Mustafa Özcan tarafından hazırlanan  OKULDA ÜNİVERSİTE: Türkiye’de öğretmen eğitimini yeniden yapılandırmak için bir model önerisi” başlıklı bir çalışma TÜSİAD tarafından yayınlandı. Ancak bu rapor da maalesef geleceğimizi ilgilendiren diğer önemli ve stratejik konular gibi kamuoyu gündeminde kendine hak ettiği yeri bulamadan geçiştirildi. Hâlbuki rapor çok önemli bir konuya ışık tutarak 21. yüzyılda daha iyi bir nesil yetiştirebilmek için öğretmenlerimize kazandırılması gereken becerileri sıralayarak eğitimde reformun da ancak eğitimin ruhu olan öğretmenlerin yenilenmesi ile mümkün olacağını belirterek köklü bir eğitim reformu öngörüyordu.