15.05.2014

MÜŞTERİ SADAKATİ İÇİN BEŞ DENEYİM


Deneyimsel pazarlama tüketimi bütünsel bir deneyim olarak ele alır ve insanların marka ile temas halinde oldukları her noktada onların kendilerini özel ve önemli hissetmelerini sağlayacak deneyimler yaşatılması gerektiğini ön görür.

Uzun zamandan beri firmalar kendilerini ürün tedarik eden firmalar yerine insanlığa hizmet eden firmalar olarak tanımlıyorlar. Örneğin; küresel kimya devleri kendilerini kimyasal üretiyor ve pazarlıyor olmanın çok ötesinde “kimya yaratan”, “Kimyasal çözümler üreten” ya da “Kimya hizmeti” veren şirketler olarak tanımlayarak markalarını konumlandırıyorlar.

Deneyim Hizmetten Daha Üstündür

5.05.2014

DENEYİMSEL PAZARLAMA

KAHVE ÇEKİRDEĞİNDEN STARBUCKS DENEYİMİNE

Günümüzde ürün ve hizmet pazarlaması yerini deneyim pazarlamasına bıraktı. Markalar, akıp giden yaşam içerisinde hedeflerine doğru koşan insanların hayatlarının bir parçası olmaya ve onların bu hedeflerine ulaşmalarına yardım etmeye çalışıyorlar. İster B2C isterseniz B2B pazarlarda faaliyet gösteriyor olun, markalar olarak bunu başarabilmenin yolu kayıtsız şartsız farklılaşabilmekten ve tüketicilere özgün bir marka değeri sunabilmekten geçmektedir.