9.10.2014

AMANSIZ CİRO SEVDASI

Makro ekonomide genel kabul görmüş yaklaşıma göre; ülke ekonomilerinin daraldığı zamanlarda kara odaklanılırken, ekonomilerin büyüdüğü zamanlarda ise ciroya odaklanmak gerekir.
Daralma zamanlarında zaten daha fazla ürün satmak pek mümkün olamayacağından dolayı kar odaklı hedefler, ekonomilerin büyüdüğü zamanlarda ise talep sürekli yükseldiği ve canlı olduğu için daha fazla ürün satılabileceğinden ciro odaklı hedefler koymak daha makul ve ulaşılabilirdir.